Består av...

Forenkling av kvadratrøtter

Å forenkle kvadratrøtter - oppgave

Legge sammen og trekke fra kvadratrøtter

Å multiplisere kvadratrøtter

Et kvadrat laget av trekanter

Pytagorassetningen

Et kvadrat laget av to kvadrater

Pytagorassetningen geometrisk bevis

Bruk pytagorassetningen

Finne sider - volumoppgave

Pytagoreiske tripler

Konstruksjon av en rettvinklet trekant

Pytagoreiske tripler - oppgave

Finn høyden

Pytagorassetningen i praktisk bruk

Lengden av en side

Finn lengden

Er trekanten rettvinklet?

Den omvendte pytagorassetningen

Vinkelrette gater

En bokhylle