Består av...

Formel for diagonalen i et kvadrat

Diagonalen i et kvadrat

Formel for høyden av en likesidet trekant

Høyden av en likesidet trekant

Radius av innskrevne og omskrevne sirkler

Sirkler og likesidete trekanter

Bevis

Romber - volumoppgave 1

Romber - volumoppgave 2

Rektangler

Trekanter

Trekant og sirkel

Trapeser - oppgave 1

Trapeser - oppgave 2

En snarvei

Pytagorassetningen i praktisk bruk

Avstanden mellom skipene

Et stort maleri

Lengden på gelenderet

Avstanden mellom punkter

Avstanden mellom punkter - oppgave

Er trekanten rettvinklet?

Trekanter i koordinatsystemet