Består av...

Hva er en parallellforskyving?

Parallellforskyving - oppgave

Forskyvingsvektorer

Forskyvingsvektorer - oppgave

Finn havnen

Parallellforskyving i koordinatsystemet

Parallellforskyving i koordinatsystemet - oppgave 1

Parallellforskyving i koordinatsystemet - oppgave 2

Sammensatt parallellforskyving

Sammensatt parallellforskyving - oppgave

Egenskaper ved parallellforskyving av figurer

Egenskaper ved parallellforskyving av figurer - oppgave

Klokka

Værhanen

Rotasjon

Å rotere figurer i koordinatsystemet

Rotasjon i koordinatsystemet - oppgave

Rotasjon med og mot klokka

Rotasjon eller speiling

Egenskaper av figurer ved rotasjon

Egenskaper av figurer ved rotasjon - oppgave

Egenskaper av figurer ved speiling

Egenskaper av figurer ved speiling - oppgave

Parallellforskyving, rotasjon eller speiling?

Parallellforskyving, rotasjon eller speiling?  Oppgave

Sammensatte omforminger

Sammensatte omforminger - oppgave