Består av...

Deler av et kart

Den resulterende vektoren

Å finne den resulterende vektoren

Sammensatt forflytning

Summen av vektorer

Vektoraddisjon

Summen av fire vektorer

Metoden for å finne summen av vektorer

Parallellogrammetoden

Å bruke parallellogrammetoden

Vektoraddisjon er kommutativ

Vektoraddisjon er assosiativ

Den totale forflytningen

Subtraksjon av to vektorer

Vektorsubtraksjon