Består av...

Parallellforskyving

Parallellforskyving av en figure med en vektor

Parallellforskyving av en graf langs y-aksen

Parallellforskyving langs y-aksen

Parallellforskyving av en graf langs x-aksen

Parallellforskyving langs x-aksen

Parallellforskyving av polynom-grafer langs aksene

Parallellforskyving av polynom-grafer med en vektor

Parallellforskyving av polynom-grafer

Parallellforskyving av grafen til en funksjon

Vilkårlig parallellforskyving av polynom-grafer