Består av...

Posisjonsvektorer

Posisjonsvektorer - oppgave

Posisjonsvektorer - oppgave

Posisjonsvektorer - oppgave

Posisjonsvektorer

Representasjon av vilkårlige vektorer som posisjonsvektorer

Representasjon av vilkårlige vektorer som posisjonsvektorer - oppgave

Representasjon av vilkårlige vektorer som posisjonsvektorer

Kolineære punkt

Kolineære punkt - oppgave

Parallelle linjestykker

Parallelle linjestykker

Midtpunktet til et linjestykke

Midtpunktet til et linjestykke - oppgave

Midtpunktet til et linjestykke

Oppdeling av linjestykker i et gitt forhold

Oppdeling av linjestykker i et gitt forhold - oppgave

Oppdeling av linjestykker i et gitt forhold - oppgave

Oppgaver

Oppgaver

Oppgaver

Posisjonsvektorer i rommet