Består av...

Ulike typer vinkler

Ulike typer vinkler - spilloppgave

Vinkler på en rett linje

Vinkler rundt et punkt

Vinkler på en rett linje - oppgave

Vinkler rundt et punkt

Vinkler -spilloppgave

Nabovinkler, toppvinkler og samsvarende vinkler

Nabovinkler, toppvinkler og samsvarende vinkler - oppgave

Samsvarende innvendige vinkler - oppgave

Nabovinkler og samsvarende vinkler -  oppgave

Nabovinkler, toppvinkler og samsvarende vinkler - oppgave

Klassifisering av trekanter etter sidelengde

Klassifisering av trekanter etter sidelengder - oppgave

Klassifisering av trekanter etter vinkler

Klassifisering av trekanter etter vinkler - oppgave

Klassifisering av trekanter etter vinkelstørrelser og sider

Summen av vinklene i en trekant

Summen av vinklene i en trekant - 3 bevis

Summen av vinklene i en trekant oppgave

Utvendig vinkel i en trekant

Utvendig vinkel i en trekant  - bevis

Utvendig vinkel i en trekant oppgave