Består av...

Kongruente objekter

Kongruente objekter oppgave

Nøkkelhullet

Fingeravtrykk

Parallellforskyvning, rotasjon og speiling (refleksjon)

Kongruente trekanter

Kongruente trekanter - oppgave

Hvordan finne ut direkte om to trekanter er kongruente?

Sidevinkelside (SVS)-egenskapen

SVS-egenskapen oppgave 1

SVS-egenskapen oppgave 2

Vinkel-side-vinkel-egenskapen

VSV-egenskapen oppgave

Sidesideside (SSS)-egenskapen

SSS-egenskapen oppgave