Består av...

Figurer bygd av fire pinner

Bygg firkanter

Parallellogram og rektangel

Parallellogram - oppgave

Romber - oppgave

Kvadrater - oppgave

Rettvinklete trapes - oppgave

Likebeinte trapes

Trapes på sirkus

Dragens egenskaper

Konstruksjon av flate drager

Drager - oppgave

Dragens historie

Motstående vinkler i et parallellogram

Summen av to nabovinkler i et parallellogram

Egenskapene til vinklene i et trapes

Parallellogram, romber og trapes egenskaper til vinklene

Egenskapene til diagonalene i et parallellogram

Egenskapene til diagonalene i et rektangel

Egenskapene til diagonalene i en rombe

Egenskaper til diagonalene i et kvadrat

Parallellogram, rektangel, romber og kvadrat egenskapene til diagonalene

Summen av vinklene i en firkant

Summen av vinklene i en firkant - bevis

Summen av vinklene i en firkant - oppgave

Utvendige vinkler i en firkant

Utvendige vinkler i en firkant  - oppgave 1

Utvendige vinkler i en firkant  - oppgave 2

Hjelp gartneren - spill