Består av...

Hva er en parallellforskyving?

Vektorer og koordinater

Parallellforskyving i koordinatsystemet

Sammensatte parallellforskyvinger

Egenskaper til parallellforskyvinger

Rotasjon

Rotasjon i koordinatsystemet

Egenskaper ved rotasjon

Egenskaper ved speiling

Parallellforskyving, rotasjon eller speiling?

Sammensatte omforminger