Er endel av......

2. Parallellforskyving, rotasjon og speiling