Består av...

Vektorlikning for en linje i 2D

Vektorlikning for en linje i 3D et punkt og en vektor

Vektorlikning for en linje i 3D to punkt

Omforming av en vektorlikning til kartesisk form

Felles punkt for to linjer i rommet

Linjer som er forskjøvet

En anvendelse av vektorlikninger for linjer i 3D