Består av...

Vinkelen mellom to vektorer

Vinkelen mellom to vektorer spiss, stump og rett

Vinkler mellom linjer i 3D objekter

Vinkler i rommet

Synlig eller ikke?

Arealet av en trekant

Arbeid utført av en kraft