Består av...

Avstand fra et punkt til en linje

Normalavstand fra et punkt til en linje

Å finne normalavstand fra et punkt til en linje

Regelen på generell form

Oppgaver

Sider av en linje