Består av...

Kort og lang a

Kort og lang i og konsonantane s/ts/st, sk, p/f

Kort og lang o og å

Kort og lang e, konsonantane b/v, b/p og ulike konsonantsamband

Kort og lang a og i, vokalane i/e og konsonantane p/b/f

Kort og lang vokal, vokalane o/å, f/p, konsonantsamband

Kort og lang u, vokalane o/u, konsonanten h

Kort og lang u og e, vokalane a/æ, konsonantane r/l, b/v

Ord med uttalen

Kort og lang ø og å, ø/å, konsonantane ng/nn

Kort og lang y, y/i, konsonantsamband

A/æ, å/ø, u/o, i/y, konsonantsamband

Ske/ski/sky

Diftongar ai/au/ei/øy, samanlikna med æ

Skj/kj