Består av...

Kort og lang a

Kort og lang i og konsonantene s/ts/st, sk, p/f

Kort og lang o og å

Kort og lang e, konsonantene b/v, b/p og ulike konsonantsamband

Kort og lang a og i, vokalene i/e og konsonantene p/b/f

Kort og lang vokal, vokalene o/å, f/p, konsonantsamband

Kort og lang u, vokalene o/u, konsonanten h

Kort og lang u og e, vokalene a/æ, konsonantene r/l, b/v

Ord med uttalen

Kort og lang ø og å, ø/å, konsonantene ng/nn

Kort og lang y, y/i, konsonantsamband

A/æ, å/ø, u/o, i/y, konsonantsamband

I/y - s/sj/skj

Diftongene ei, ai, au, øy

Skj/kj